טיפים

מניעת שדרוג חבילה

אם ברצונך למנוע שדרוג חבילה כלשהי, ניתן לשים אותה במצב "המתנה" בעזרת הפקודה הבאה:

echo “package_name hold” | dpkg --set-selections

כדי לבטל את מצב ההמתנה

echo “package_name install” | dpkg --set-selections